Diffyg diagnosis achosion PTSD ôl-eni : BBC Cymru Fyw

_99072426_e5314636-7197-46e4-80cf-1570d992482eDydy cannoedd o famau yng Nghymru sy’n dioddef o salwch meddwl ar ôl rhoi genedigaeth ddim yn cael y diagnosis cywir, medd arbenigwyr.

Mae menywod sy’n profi genedigaeth drawmatig mewn perygl o ddatblygu anhwylder PTSD, sy’n arwain at symtomau fel ôl-fflachiadau a gorbryder.

Mae’r Gymdeithas Trawma Geni yn amcangyfrif bod 1,000 o fenywod y flwyddyn yng Nghymru’n datblygu PTSD wedi genedigaeth.

Ond dim ond 22 achos gafodd eu cofnodi gan ddau fwrdd iechyd y llynedd. Wnaeth eraill ddim darparu ffigyrau yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan raglen BBC Wales Live. A dydy’r ffigyrau ddim yn cynnwys tadau sy’n dioddef o’r un anhwylder wrth fod yn dyst i enedigaeth drawmatig.

Yn ôl arbenigwyr, dim ond crafu’r wyneb mae’r ffigyrau, gan ddweud bod bydwragedd, meddygon teulu ac ymwelwyr iechyd yn aml yn methu ag adnabod yr anhwylder, neu’n rhoi cam ddiagnosis.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gadael Ymateb