Dim digon o gefnogaeth iechyd meddwl i famau newydd : BBC Cymru Fyw

_97114072_gettyimages-180930072
getty images

Does dim digon o gefnogaeth iechyd meddwl i famau newydd yng Nghymru, yn ôl ymgyrchwyr.

Cafodd yr unig uned seiciatryddol mam a phlentyn yn y wlad ei chau yn 2013, ac mae’n rhaid i famau nawr deithio i Loegr.

Fe ddywedodd un fam ei bod wedi cuddio ei symptomau achos pryder y byddai rhywun yn mynd â’i phlentyn oddi arni.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn buddsoddi £1.5m y flwyddyn ar wasanaethau iechyd meddwl amenedigol.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae rhwng 3,328 a 6,656 mam newydd y flwyddyn yn cael problemau iechyd meddwl ôl-enedigaeth, gan gynnwys iselder.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth ar iselder ôl enedigol : meddwl.org

 

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb