Cymorth

Gwybodaeth am driniaethau a gofal

Sgil-effeithiau

Yn ogystal â manteision posibl, mae gan bob cyffur seiciatrig y potensial i achosi sgil-effeithiau annymunol.

Tabledi cysgu a thawelyddion

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.

Therapi Celf

Ffordd unigryw i archwilio meddyliau ac emosiynau.

Therapi Cerddoriaeth

Math o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

Therapi Dawns a Symud

Math o therapi sy’n cynnwys defnyddio symudiadau’r corff a dawns.

Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT)

Math o therapi sy’n defnyddio strategaethau ymwybyddiaeth ofalgar i’n helpu i dderbyn yr anawsterau ‘rydym yn eu hwynebu.

Therapi Drama

Math o therapi sy’n eich galluogi i archwilio emosiynau ar ffurf drama.

Therapi Grŵp

Math o therapi seicolegol sy’n digwydd gyda grŵp o bobl gyda’i gilydd.

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi sydd wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Therapi Ymddygiad Dilechdidol (DBT)

Math o therapi siarad sy’n ceisio eich helpu i ymdopi ag emosiynau anodd.

Therapïau Creadigol

Defnydd o’r celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Therapïau Cyflenwol ac Amgen

Mae therapïau cyflenwol ac amgen yn cymryd ymagwedd holistig i’ch iechyd corfforol a meddyliol.