Tabledi cysgu a thawelyddion

Sleeping pills and minor tranquillisers

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.

Ni allant wella gorbryder na phroblemau cysgu gan nad ydynt yn mynd i’r afael ag achosion y problemau, ond gallant helpu drwy eich gwneud yn fwy ymlaciedig yn y tymor byr.

Maent yn gweithio drwy arafu eich corff a’ch ymennydd. Er enghraifft, drwy arafu eich anadlu, eich curiad calon a’ch meddwl.

Ceir dau fath o dawelyddion gwahanol: hypnotics – a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer problemau cysgu, ac anxiolytics – a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer gorbryder.

Hypnotic Benzodiazepines

 • Flurazepam (Dalmane)
 • Loprazolam
 • Lormetazepam
 • Nitrazepam (Mogadon)
 • Temazapam

Anxiolytic Benzodiazepines

 • Alprazolam
 • Chlordiazepoxide Hydrochloride
 • Diazepam (Rimapan)
 • Lorazepam (Ativan)
 • Oxazepam
 • Clobazam (Tapclob)

Mae gan Mind a YoungMinds wybodaeth am y meddyginiaethau unigol.

(Ffynonellau: Mind a Rethink)

Dolenni allanol