CBT

Mae Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl (gwybyddol) a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Hawys Haf Roberts

Newid byd: profiad o iselder ôl-enedigol

Roedd ‘na anhrefn, ro’n i’n casáu bod yng nghanol pobol, a do’n i’n sicr ddim yn teimlo fel mod i’n llwyddo mewn unrhyw ffordd.