Anhwylderau Datgysylltiol

Fel arfer mae’n disgrifio’r profiad lle rydych yn teimlo eich bod wedi datgysylltu mewn rhyw ffordd oddi wrth y byd o’ch cwmpas neu oddi wrth eich hun.

Anhwylder Dadbersonoli a Dadwireddu

Depersonalisation and Derealisation Disorder

Teimlo eich bod yn gwylio eich hun o du allan i’ch corff neu yn teimlo nad yw pethau o’ch cwmpas yn real.

Anhwylder Hunaniaeth Ddatgysylltiol

Dissociative Identity Disorder (DID)

Os oes gennych Anhwylder Hunaniaeth Ddatgysylltiol byddwch yn profi newidiadau sylweddol yn eich hunaniaeth.

Anhwylderau Datgysylltiol

Dissociative disorders

Mae datgysylltu yn un ffordd mae’r meddwl yn ymdopi â gormod o straen.

Unreal

Yn cefnogi’r rhai sy’n profi Dadbersonoli a Dadwireddu, ac yn codi ymwybyddiaeth o’r cyflyrau.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Carwyn Tywyn

‘Lle i bopeth, a phopeth yn ei le’: Cadw Trefn ar Ymlyniadau Hollt

Mae’r Dr. Carwyn Tywyn yn sôn am agweddau o’i hunaniaeth mewn perthynas â’r cyflwr Anhwylder Hunaniaeth Ddatgysylltiol.