EMDR

Mae therapi Ailbrosesu a Dadsynhwyro drwy Symudiadau’r Llygaid (EMDR) yn dechneg seicotherapi sy’n defnyddio mewnbwn synhwyraidd megis symudiadau’r llygaid i helpu pobl i wella ar ôl trawma.

Ailbrosesu a Dadsynhwyro drwy Symudiadau’r Llygaid (EMDR)

Techneg seicotherapi sy’n defnyddio mewnbwn synhwyraidd megis symudiadau’r llygaid i helpu pobl i wella ar ôl trawma.

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)

Post Traumatic Stress Disorder

Casgliad o symptomau y gellir eu datblygu yn dilyn digwyddiad trawmatig.

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.

Di-enw

Fy mhrofiad o therapi EMDR

Dechreuodd drwy esbonio EMDR a beth yn union fyddai’n digwydd, ac yna gofynnodd i mi feddwl am fy ‘lle diogel’.