Hil

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Hil a Hiliaeth

Race & Racism

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Diverse Cymru

Cefnogaeth, gwasanaeth a chyngor i bobl Ddu a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru sy’n cael eu …

Black Minds Matter

Yn cysylltu unigolion Du a’u teuluoedd gyda chymorth iechyd meddwl proffesiynol am ddim yn y …

Ameer Davies-Rana

Ameer Davies-Rana

Ameer Davies-Rana yn trafod ei brofiad o hiliaeth yn yr ysgol, yr effaith gafodd hynny arno, a’i gyngor i eraill.

Ymdopi â Hiliaeth

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Emily Pemberton

Lles Meddwl a ‘Black Lives Matter’

Er mae lot o waith a sylw positif yn dod o’r mudiad Black Lives Matter ar hyn o bryd, mae’n amser eitha trawmatig ar gyfer nifer o bobl Ddu.

Hywel Llŷr

Radio Ramadhan Cymru a meddwl.org

Bu Hywel Jenkins, aelod o’n tîm rheoli, yn siarad gyda Tayera Khan ar Radio Ramadhan Cymru am waith y wefan yn ddiweddar.

Menter newydd gan Diverse Cymru : Iechyd Meddwl Cymru

Lansiwyd menter newydd yn ddiweddar i geisio gwella cymhwysedd diwylliannol mewn gwasanaethau iechyd, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol.

‘Tabŵ diwylliannol’ am iechyd meddwl mewn cymunedau BME : BBC

Mae pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cuddio problemau iechyd meddwl oherwydd stigma diwylliannol.