Radio Ramadhan Cymru a meddwl.org

Bu Hywel Jenkins, aelod o’n tîm rheoli, yn siarad gyda Tayera Khan ar Radio Ramadhan Cymru am waith y wefan yn ddiweddar, a rhannodd Tayera rai o’r rhwystrau sy’n bodoli mewn rhai cymunedau sy’n atal unigolion rhag trafod iechyd meddwl.