Amaeth

Iselder a hunanladdiad yw prif achosion marwolaethau mewn cymunedau ffermio ar ynysoedd Prydain yn ôl Amser i Newid Cymru.

Gwraig yn sefydlu elusen wedi hunanladdiad ei gŵr : Golwg360

Mae’r DPJ Foundation yn cynnig cymorth iechyd meddwl i ffermwyr yn ne orllewin Cymru.

Iselder a hunanladdiad yw prif achosion marwolaethau mewn cymunedau ffermio yn y DU : Amser i Newid Cymru

Mae o leiaf un ffermwr sydd â phroblem iechyd meddwl yn cymryd ei fywyd ei hun bob wythnos yn y DU.

Pryder am iechyd meddwl ffermwyr achos ansicrwydd Brexit : BBC CymruFyw

Mae yna bryder y bydd cynnydd mewn problemau iechyd meddwl yn y gymuned amaethyddol oherwydd yr ansicrwydd sydd ynghlwm â’r broses Brexit.

Unigrwydd yn “broblem fwyfwy difrifol” yng nghefn gwlad : Golwg360

Mae’r profiad o deimlo’n unig ac ynysig mewn cymunedau gwledig yn mynd yn “broblem fwyfwy difrifol”.

UAC yn atgoffa ffermwyr bod hi’n ‘iawn i ddweud’ : UAC

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mae ffermwyr ar draws Cymru yn cael eu hatgoffa bod hi’n ‘iawn i ddweud’.