Gwen Goddard

Gwen Goddard

Goroesi Ynysu gyda Gwen Goddard

Gwen Goddard o ‘Mental Health First Aid Wales’ sy’n trafod beth gallwn ni wneud er mwyn cadw’n meddyliau’n iach yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Iechyd Meddwl a’r Gymraeg

Cynhaliwyd trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Gwen Goddard

Fy nhaith gydag Anhwylder Deubegynnol

Drwy ymchwilio, dysgais sut i reoli salwch a fydd gennyf am weddill fy oes.

Gwen Goddard

Gaeaf Gwaredol

Mae gobaith gennyf, ger y glaw, a ffydd mewn ffawd a phobl

Gwen Goddard

Bywyd dau begwn : BBC Cymru Fyw

Mae mawr angen siarad yn fwy am anhwylder deubegwn yn ôl un fenyw o Gwmbrân.

Gwen Goddard

Gwen Goddard : Prynhawn Da

Gwen Goddard a Dr Ann yn trafod Anhwylder Deubegwn.

Gwen Goddard

Hunlun Iechyd Meddwl Gwen

Gwen Goddard o ‘Hyfforddiant mewn Meddwl’ yn sôn am ei phrofiad o salwch meddwl.