Iechyd Meddwl a’r Gymraeg

Cynhaliwyd trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni

Yr aelodau ar y panel drafod oedd Dr Dai Lloyd AC, Gwen Goddard o’r elusen Hyfforddiant Mewn Meddwl, David Williams ar ran meddwl.org a chadeiriwyd y drafodaeth gan Siân Howys o Gymdeithas yr Iaith. Y prif bynciau a drafodwyd oedd iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, a gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg.

Dr Dai Lloyd AC yn esbonio beth yw therapi CBT

https://fb.watch/gk1XiwCuzU/


‘Os chi methu esbonio’n glir beth sy’n bod ‘da chi, chi’n methu cal yr help sydd angen arno chi’ – David Williams


‘Ma ‘na brinder gwasanaethau ta beth, ym mha bynnag iaith, ond ma ‘na brinder affwysol drwy gyfrwng y Gymraeg’ – Dr Dai Lloyd AC


‘Dy’n ni erioed wedi cael cynnig unrhyw fath o wasanaeth Cymraeg, fel teulu Cymraeg’ – Siân Howys


‘Os wyt ti’n brwydro gyda dy hun, os ti’n brwydro yn dy feddwl dy hun, i geisio wedyn brwydro er mwyn cael gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg – dy’n ni methu neud e’ – Gwen Goddard


‘Yr help sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg – mae’n dibynnu’n llwyr ar ble chi’n byw’ – David Williams