Galar

Mae galaru’n beth sy’n eich blino’n emosiynol ac yn gorfforol. Mae’n bosib y byddwch yn profi teimladau sydd bron yn annioddefol o boenus o ganlyniad i’ch colled, yn ogystal â thristwch ac unigrwydd.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Caryl Crampton

‘A Jest Fel Yna’ – Caryl Crampton

Cerdd gan Caryl Crampton

Llio Maddocks

‘Creithiau’ – Llio Maddocks

Cerdd gan Llio Maddocks

Galar rhagweledol

Er bod galar rhagweledol yn wahanol i’r galar sy’n dilyn marwolaeth, gall fod yn debyg iawn i alar arferol o ran symptomau.

Sara Maredudd

Mae Gan Bawb Iechyd Meddwl

Er fod pethau i weld yn dywyll weithiau – mae’n bwysig cofio fod gan bob un ohonom iechyd meddwl.

Dr Ioan Rees

Colled a Galar: Ffit Cymru

Dr Ioan Rees o Ffit Cymru yn trafod galar a cholled yn sgil Covid-19.

Di-enw

Galar

Dyma fy llythyr at y nith neu nai na chefais i fyth gyfarfod.

Bywyd ar ôl Ned: Galar a’n teulu ni : BBC Cymru Fyw

Yn 2016, collodd Sharon Marie Jones o Aberystwyth ei mab pump oed, Ned, mewn damwain ddifrifol.

Delyth Jones-Williams

Bywyd ar ôl colli plentyn

Ugain mlynedd yn ôl ro’n i’n feichiog. Pwy fuasai’n gwybod pa mor greulon allai’r mileniwm fod wedi bod i ni?

Bethan Thomas

Beth yn y byd yw galar patholegol?

Galar patholegol (neu galar cymhleth) yn syml, yw’r ymateb i brofedigaeth lle mae galaru aciwt a dwys yn para am gyfnod hirach na’r arfer.

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.