Colled

Cyfieithiad Elin Maher o waith Megan Devine.

Mae colledion sy’n aildrefnu’n byd.
Marwolaethau sy’n newid y ffordd y gwelwn bopeth.
Galar sy’n rhwygo popeth cyfarwydd i lawr.
Poen sy’n ein cludo i fydysawd hollol wahanol.
A hyn, wrth fod byd pawb arall wedi newid dim mewn gwirionedd.