Cyfryngau

Y cyfryngau yw’r prif fodd o gyfathrebu torfol (darlledu, cyhoeddi, a’r rhyngrwyd).

Cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl…

Darllenwch y neges hon os ydych chi’n cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr.

Enwogion yn apelio i’r cyfryngau i newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei drafod

Mae ffigyrau cyhoeddus megis gwleidyddion, awduron ac actorion yn apelio am newid yn y ffordd y mae pobl yn trafod hunanladdiad.

Beirniadu S4C am beidio rhoi rhybudd cyn dangos hunan-niweidio : Golwg360

Mae S4C wedi cael ei chyhuddo o fod yn “ansensitif” ac yn “anghyfrifiol” ar ôl peidio â rhoi rhybudd i wylwyr cyn golygfeydd o hunan-niweidio.

Canllawiau i’r Cyfryngau

Gall newyddiadura ac adroddiadau gwallus hybu ofn a drwgdybiaeth, gan leihau’r ddealltwriaeth ynghylch materion iechyd meddwl.

Beth i wneud pan fydd materion cyfoes yn achosi gorbryder

Gall materion cyfoes a newyddion achosi gorbryder. Gall newyddion am drais, casineb, problemau gwleidyddol, a mwy, effeithio ar ein hiechyd meddwl.