Rhyddhad

Casglaf law,
fel petawn i’n gwmwl
wrth i’m hemosiynau
dywyllu fy meddwl,
a phan ddaw popeth yn ormod,
bob hyn a hyn,
pan dw i’n teimlo’n drwm,
gadawaf i’r dŵr ddisgyn.