Emetoffobia

Mae emetoffobia yn ofn eithafol o chwydu.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’

Gyda’r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn gorbryder gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol.

Emetoffobia: ‘Mae arna’i ofn chwydu’ : BBC

Does neb yn hoffi bod yn sâl, ond mae ar Hannah Ellis ofn chwydu i’r fath raddau ei bod yn mynd i banig os oes ffrind iddi neu aelod o’r teulu yn mynd yn sâl.