Siôn Jenkins

Elin Llwyd, Nia Morais, Siôn Jenkins

Pennod 3: ‘Ma’ mwy i fi na jysd fy ngorbryder i’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Nia Morais a Siôn Jenkins am eu profiadau o orbryder, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Siôn Jenkins

‘Dim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Bu’r cyflwynydd teledu, Siôn Jenkins, yn rhannu ei brofiad o orbryder ar raglen Ein Byd:Tu ôl i’r wên a gyda BBC Cymru Fyw yn ddiweddar.