Pennod 3: ‘Ma’ mwy i fi na jysd fy ngorbryder i’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Nia Morais a Siôn Jenkins am eu profiadau o orbryder, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Cliciwch yma i danysgrifio a lawrlwytho’r penodau ar blatfformau eraill.

Am gymorth arbenigol, ewch i’r dudalen hon.

  • Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
  • Dyluniad: Heledd Owen