Heddlu

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad.

Galwadau am iechyd meddwl yn ‘atal gwaith yr heddlu’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod rhai o heddluoedd Cymru yn methu atal troseddau oherwydd nifer cynyddol o alwadau’n ymwneud ag iechyd meddwl.