Anna Reich

Anna Reich

Yoga wyneb gyda Anna Reich

Sesiwn yoga wyneb gyda’r hyfforddwraig Anna Reich.

Anna Reich

Ymarfer Corff gyda Anna Reich

Sesiwn ymarfer corff i annog cryfder, hyblygrwydd a ffocws

Anna Reich

Tri ymarfer gydag Anna Reich

Tri ymarfer gydag Anna Reich i gryfhau cyhyrau mwyaf y corff.

Anna Reich

Pob math o chwys

Poen meddwl a chydnabyddiaeth o’r angen i wella ansawdd eu bywyd sydd yn aml iawn yn annog person i gysylltu â mi fel hyfforddwr personol.