Ymarfer Corff gyda Anna Reich

Sesiwn ymarfer corff i bawb gyda Anna Reich. Ymarferion i annog cryfder, hyblygrwydd a ffocws.

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.