Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Mae anhwylder affeithiol deubegwn (bipolar disorder) yn salwch a gysylltir â newidiadau eithafol mewn hwyliau, sy’n symud rhwng cyfnodau o or-hapusrwydd a chyfnodau o iselder.

Angen mwy o sylw i anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin : Time to Change

Mae pobl sydd ag anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin yn cael eu ‘gadael ar ôl’ yn yr ymdrechion i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.

Lleuwen Steffan

Dau Begwn Lleuwen Steffan: BBC Cymru Fyw

Cafodd Lleuwen Steffan ddiagnosis anhwylder deubegwn yn 27 oed, a bu’n trafod ei chyflwr am y tro cyntaf ar raglen Beti a’i Phobol.

Cymro Deubegwn

Mi roeddwn wedi dechrau yfed alcohol yn ddau ar bymtheg oed i leihau symptomau hunan gasineb ac israddoldeb oedd wedi tyfu fel chwyn yn fy arddegau.

Iechyd Meddwl Dau Begynol

Peidiwch â gofidio, dwi ddim yn un o rhain sydd yn deud fy mod i yn dipyn bach yn bipolar, neu OCD. Mae gen i’r cyflyrau yma.

Catrin Anna Edwards

Catrin Anna Edwards : Heno

Catrin Anna Edwards yn rhannu ei phrofiad o fyw gydag anhwylder deubegwn.

Gwen Goddard

Fy nhaith gydag Anhwylder Deubegynnol

Drwy ymchwilio, dysgais sut i reoli salwch a fydd gennyf am weddill fy oes.

Cerdded a Gweithio

Gyda gwaith a chyfrifoldebau a bwyta a siopa mae’n hawdd anghofio fod ymarfer corff ym mha bynnag ffordd yn gallu fod yn iachus iawn i’r enaid ac i’r meddwl.

Gwen Goddard

Bywyd dau begwn : BBC Cymru Fyw

Mae mawr angen siarad yn fwy am anhwylder deubegwn yn ôl un fenyw o Gwmbrân.

David Williams

Lansiad meddwl.org : David Williams

David yn sôn am ba mor anodd yw siarad am broblemau iechyd meddwl, a pha mor bwysig yw gallu gwneud hynny yn eich dewis iaith.

Gwen Goddard

Gwen Goddard : Prynhawn Da

Gwen Goddard a Dr Ann yn trafod Anhwylder Deubegwn.

Gwen Goddard

Hunlun Iechyd Meddwl Gwen

Gwen Goddard o ‘Hyfforddiant mewn Meddwl’ yn sôn am ei phrofiad o salwch meddwl.

David Williams

Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Ces i ddiagnosis o Anhwylder Deubegwn tua 4 mis yn ôl. Ond nid am 4 mis yn unig dwi wedi cael yr anhwylder wrth gwrs. Ar gyfartaledd mae’n cymryd 8 mlynedd i gyrraedd diagnosis cywir yn y D.U.