Rhys Jones

Rhys Jones

Iselder, Adran 136 ac Ymgeisydd Senedd

Penderfynais sefyll yn yr etholiad eleni oherwydd nid yn unig fy mhrofiad yn y byd busnes, ond oherwydd fy mod yn un o’r bobl cafodd eu cadw gan yr heddlu o dan adran 136 o’r ddeddf iechyd meddwl.

Rhys Jones

Cylched ffitrwydd

Sesiwn cylched ffitrwydd gyda Rhys Jones.