Ceri Lloyd

Ceri Lloyd

Yoga gyda Ceri Lloyd

Sesiwn yoga i helpu gyda straen, poen meddwl a thensiwn.

Ceri Lloyd

Yoga gyda Ceri Lloyd

Sesiwn ofalgar, egnïol ac ymwybodol o yoga gyda Ceri Lloyd.

Ceri Lloyd

Ioga a Fi

Diolch i ioga, rwyf nawr yn berson mor wahanol i bwy oedden ni ac yn gymaint yn fwy amyneddgar, tawel, hyderus ac hapus!