Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) yw’r dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud hon.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) yw’r dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud hon.

Ap Cwtsh Gwasanaeth Cymraeg

Ap ymwybyddiaeth ofalgar yn Gymraeg.

Prajnavaca

Sgwrs a Myfyrdod Bwdhaidd

Sgwrs gyda Prajnavaca (Paul Mason) o Ganolfan Fwdhaidd Caerdydd am bwysigrwydd myfyrdod yn y cyd destun Bwdhaidd, a chyfle inni gyd fwynhau myfyrdod ymlaciol gyda’n gilydd.

Lowri Evans

Myfyrdod a chyfnodoli gyda Lowri

Ymunwch â Lowri am 30 munud o gyfnodoli (journalling), gwaith anadl a myfyrdod ar gyfer hunan-ofal.

Siôn Jones

Myfyrio gyda Siôn Jones

Sesiwn fyfyrio arbennig gyda Siôn Jones sy’n ymwneud â sut y gallwn ddod o hyd i heddwch a sefydlogrwydd.

Lowri Evans

Cyfnodoli a myfyrdod gyda Lowri Evans

Sesiwn o gyfnodoli (journalling) a myfyrdod ar gyfer hunan-ofal gyda Lowri Evans.

Siôn Jones

Myfyrio gyda Sion Jones

Sesiwn myfyrio gyda Sion Jones

Siôn Jones

Myfyrdod gyda Sion Jones

Sesiwn myfyrio efo Sion Jones.

Llifo'n Llawen

Meddwlgarwch a yoga i blant

Sesiwn yoga a meddwlgarch i blant a’u teuluoedd.

Cyw

Cân Cyw – Sylwi a Thawelu’r Meddwl

Cân i helpu plant dawelu’r meddwl.

Sgwrs: Meddwl am y Meddwl

Sgwrs banel a drefnwyd gan meddwl.org ac Atebol ar gyfer Eisteddfod AmGen 2020.

Siôn Jones

Myfyrdod gyda Siôn Jones

Dau fyfyrdod i leihau gorbryder a straen gyda Siôn Jones.