Problemau Cysgu

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Tabledi cysgu a thawelyddion

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.

Problemau Cysgu

Sleep problems

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Ymdopi dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.

Di-enw

Colli…Cwsg?

Mae hi wedi bod yn ddeuddydd nawr. Dau ddiwrnod ble nad yw’r ymennydd yn gallu mynd yn ôl i’w statws lleddf, niwtral.