Problemau Cysgu

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Tabledi cysgu a thawelyddion

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.

Problemau Cysgu

Sleep problems

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Oedi amser gwely a’i effaith ar iechyd meddwl

Er gwaethaf manteision amlwg noson dda o gwsg, mae oedi amser gwely (bedtime procrastination) yn ffenomen seicolegol sy’n golygu oedi’n ddiangen ac yn wirfoddol rhag mynd i’r gwely er gwaethaf gwybod y bydd canlyniadau negyddol o wneud hynny.

Sara Davies

Yn effro i’r gwirionedd: sut gall diffyg cwsg effeithio ar iechyd meddwl mam

Yn yr erthygl hon, mi fydda i’n trafod sut gall diffyg cwsg fod yn un o achosion sylfaenol problemau iechyd meddwl ymysg mamau, a pham mae hi’n hen bryd i ni daflu goleuni ar y mater hwn sy’n cael ei anwybyddu’n rhy aml o lawer.

Ymdopi dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.

Di-enw

Colli…Cwsg?

Mae hi wedi bod yn ddeuddydd nawr. Dau ddiwrnod ble nad yw’r ymennydd yn gallu mynd yn ôl i’w statws lleddf, niwtral.