Problemau Cysgu

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Tabledi cysgu a thawelyddion

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.

Problemau Cysgu

Sleep problems

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Di-enw

Colli…Cwsg?

Mae hi wedi bod yn ddeuddydd nawr. Dau ddiwrnod ble nad yw’r ymennydd yn gallu mynd yn ôl i’w statws lleddf, niwtral.

Byw gyda salwch meddwl dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.