Trichotillomania

Cyflwr lle mae person yn teimlo’r angen i dynnu eu gwallt.

Trichotillomania

Trichotillomania

Cyflwr lle mae person yn teimlo’r angen i dynnu eu gwallt.

No Panic

Cymorth i bobl sy’n profi gorbryder, pyliau o banig, ffobiâu ac OCD.

Anxiety Care UK

Cefnogaeth a gwybodaeth am fyw gydag anhwylderau gorbryder.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Sara Louise Wheeler

‘Fy Nhrichotillomania’ – Sara Louise Wheeler

Cerdd gan Sara Louise Wheeler i gyd-fynd â’i blog am Trichotillomania

Sara Louise Wheeler

Trichotillomania: bwgan y ffenomenon o dynnu gwallt

Pan dynnais y gwallt o fy mhen yn gyntaf, roedd yn weithred anghyffredin ac yn rhan o ymdrech i ddidoli rhywbeth estron o fy ymddangosiad personol.