Trawma

Trawma yw’r enw sydd weithiau’n cael ei roi ar y profiad o fynd drwy ddigwyddiadau sy’n achosi straen, ofn neu ofid mawr.

Wrth siarad am drawma emosiynol neu seicolegol, gallwn fod yn sôn am:

  • sefyllfaoedd neu ddigwyddiadau sy’n drawmatig i ni
  • sut mae ein profiadau’n effeithio arnon ni.

Gallwn brofi digwyddiadau trawmatig mewn unrhyw oed a gallant achosi niwed sy’n para’n hir. Mae pawb yn ymateb yn wahanol i drawma, felly gallech sylwi ar unrhyw effeithiau yn fuan wedyn, neu’n bell ar ôl y digwyddiad.

Darllen rhagor : Mind