Coleg Cymraeg

Sam Webb

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol

Wnaeth iechyd meddwl achosi rhai problemau yn ystod fy amser yn astudio yn y brifysgol, yn enwedig oherwydd y pandemig.

Reagan McVeigh

Heb siarad a gofyn am help, mae’n anodd iawn i unrhyw beth wella

Os nad ydym ni’n gwneud ymdrech i siarad â’n gilydd, a bod yn agored ac onest am ein problemau, does dim ffordd i unrhyw beth wella.