BDD

Anhwylder Dysmorffia’r Corff

Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Anhwylder gorbryder sy’n achosi person i gamfarnu sut maen nhw’n edrych.

Pennod 2: ‘Sdim ots pa bwysau y’f fi, ma’r struggle dal ‘na’

Lewis Owen a Holly Rhys-Ellis yn rhannu eu profiadau o anhwylder bwyta, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.