Pennod 2: ‘Sdim ots pa bwysau y’f fi, ma’r struggle dal ‘na’

Yn ail bennod y podlediad, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lewis Owen a Holly Rhys-Ellis am eu profiadau o anhwylder bwyta, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Rhybudd cynnwys: anorecsia

Cliciwch yma i danysgrifio a lawrlwytho’r penodau ar blatfformau eraill.

Pethau perthnasol

Am gymorth arbenigol, ewch i’r dudalen hon.

  • Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
  • Dyluniad: Heledd Owen