Lansio gwersi iechyd emosiynol

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd.

Heddiw mae Samariaid Cymru wedi lansio DYEG (Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando), set o adnoddau addysgu dwyieithog, di-dâl sydd wedi’u cynllunio i wella iechyd emosiynol a hybu ymddygiad ceisio cymorth ymysg pobl ifanc mewn ysgolion a lleoliadau addysgol yng Nghymru. Cynhelir y lansiad ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, menter fyd-eang i ymestyn allan i’r rheiny sydd â risg o ladd eu hunain.

Mae Samariaid Cymru wedi dweud, er bod hunanladdiad yn beth prin, mae’n un o brif achosion marwolaethau yn yr arddegau. Yng Nghymru, rydym yn gweld cynnydd sylweddol yn y ffactorau a all gyfrannu at fwriad hunanladdol. Ar hyn o bryd mae hunan-niwed, derbyniadau ar gyfer anhwylderau bwyta ac atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru yn fwy niferus nag erioed ymysg plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Er bod achosion hunanladdiad yn gymhleth, gall y ffactorau hyn gynyddu risg trallod emosiynol a chyfraddau hunanladdiad ymysg pobl ifanc. Gallai mesurau atal, megis addysgu a meithrin gwydnwch emosiynol mewn lleoliadau addysgol, gynyddu ymddygiad ceisio cymorth a gostwng nifer y bobl ifanc sy’n dioddef trallod emosiynol.

I gael gwybod mwy am DYEG, ewch i www.samaritans.org/DEAL

Darllen rhagor: samaritans.org