Samariaid

Gwasanaeth llinell gymorth yw’r Samariaid / Samaritans sydd ar gael 24/7 ac mae llinell Gymraeg ar gael rhwng 7pm a 11pm ar 0808 164 0123.

Samariaid yn cael 9,000 o alwadau dros y Nadolig : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig.

“Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion” : Golwg360

Mae angen gwneud mwy mewn ysgolion yng Nghymru i atal bechgyn rhag lladd eu hunain, yn ôl y Samariaid yng Nghymru.

Pecyn Samariaid Cymru i sicrhau tosturi yn y gweithle

Pecyn cymorth newydd gan y Samariaid i weithleoedd yng Nghymru.

Sut beth yw bod yn un o wrandawyr y Samariaid? : Wales Online

Mewn tŷ teras cyffredin yn Heol Ddwyreiniol y Bont-faen y mae cangen Caerdydd a’r Cyffiniau y Samariaid.

Samariaid

Lansio gwersi iechyd emosiynol

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd.