Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)

ptsd1Mae anhwylder straen wedi trawma (post-traumatic stress disorder neu PTSD) yn datblygu yn dilyn digwyddiad neu sefyllfa sy’n fygythiol neu’n ddinistriol iawn ac yn achosi straen eithafol.

Mae gweithredoedd pwrpasol o drais yn fwy tebygol o arwain at PTSD na digwyddiadau naturiol neu ddamweiniau.

Mae symptomau cyffredin yn cynnwys ail-brofi’r digwyddiad mewn hunllefau neu ôl-fflachiau, osgoi pethau neu lefydd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad, pyliau o banig, diffyg cwsg a methu canolbwyntio.

Mwy o wybodaeth

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu