Brogen Doyle

Brogen Doyle

Crisialau a Lles

Roeddwn i’n 8 oed ac yn casáu gadael fy Mam i fynd i’r ysgol. Pan roddodd Mam ‘Rose Quartz’ i fi, roedd ei egni cariadus yn cynnig gymaint o gymorth i fi.