Dermatillomania

Mae dermatillomania yn gyflwr sy’n cymell person i bigo a chrafu ei groen nes iddo greu briwiau gweladwy.

Dermatillomania

Dermatillomania

Cyflwr sy’n cymell person i bigo a chrafu ei groen.

Cyflyrau’r croen: angen mwy o gymorth iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae cyflyrau’r croen, sy’n cynnwys cyflyrau tebyg i ecsema, acne a dermatillomania, yn effeithio tua 13 miliwn o bobl yn y DU bob blwyddyn.