Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Rhybudd cynnwys: camesgoriad (miscarriage)

Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn ystod cyfnod cynnar ei beichiogrwydd yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma, yn ôl astudiaeth ddiweddar. 

Yn ôl ymchwilwyr, mae ar fenywod angen gofal mwy sensitif a phenodol yn dilyn camesgoriad neu feichiogrwydd ectopig.  

Yn yr astudiaeth o 650 o fenywod, a gynhaliwyd gan Imperial College London a KU Leuven yng Ngwlad Belg, dangosodd 29% o’r menywod symptomau o straen wedi trawma un mis yn dilyn camesgoriad.

Mae’r astudiaeth yn argymell bod menywod sydd wedi cael camesgoriad yn cael eu sgrinio i ganfod pwy sydd â’r risg uchaf o ddatblygu problemau seicolegol.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg yn unig)


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb