Colli babi

Camesgoriad

Miscarriage

Gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Aching Arms

Mae Aching Arms yn eich helpu a’ch cefnogi pan fyddwch wedi profi’r torcalon o golli’ch babi yn ystod beichiogrwydd, adeg ei eni, neu’n fuan wedi hynny. Cliciwch ar y logo ‘sgwrsio’ isod i ddarllen gwybodaeth am yr elusen yn Gymraeg.

Di-enw

A fydda i’n rhoi fy iechyd meddwl mewn perygl os ydw i’n cael plentyn?

Plis, plis, peidiwch byth â gofyn i rywun pam nad ydyn nhw wedi cael plant eto, ‘dych chi byth yn gwbod beth ma’ nhw wedi bod drwyddi.

Di-enw

Galar

Dyma fy llythyr at y nith neu nai na chefais i fyth gyfarfod.

Delyth Jones-Williams

Bywyd ar ôl colli plentyn

Ugain mlynedd yn ôl ro’n i’n feichiog. Pwy fuasai’n gwybod pa mor greulon allai’r mileniwm fod wedi bod i ni?

Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma.

Heledd Tomos

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban

Fe gollon ni ein mab annwyl Cai Ioan ar yr 31ain o Ionawr 2015 pan oeddwn yn 22 wythnos yn feichiog.

Di-enw

Iechyd Meddwl a Cholled

Dyma’r pwynt y dywedwyd wrthym fy mod i’n cael camesgoriad.