Camesgoriad

I rai pobl, gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Camesgoriad

Miscarriage

Gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Aching Arms

Mae Aching Arms yn eich helpu a’ch cefnogi pan fyddwch wedi profi’r torcalon o golli’ch babi yn ystod beichiogrwydd, adeg ei eni, neu’n fuan wedi hynny. Cliciwch ar y logo ‘sgwrsio’ isod i ddarllen gwybodaeth am yr elusen yn Gymraeg.

Di-enw

A fydda i’n rhoi fy iechyd meddwl mewn perygl os ydw i’n cael plentyn?

Plis, plis, peidiwch byth â gofyn i rywun pam nad ydyn nhw wedi cael plant eto, ‘dych chi byth yn gwbod beth ma’ nhw wedi bod drwyddi.

Di-enw

Galar

Dyma fy llythyr at y nith neu nai na chefais i fyth gyfarfod.

Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma.

Di-enw

Iechyd Meddwl a Cholled

Dyma’r pwynt y dywedwyd wrthym fy mod i’n cael camesgoriad.