Pynciau

Trawma

Trawma yw’r enw sydd weithiau’n cael ei roi ar y profiad o fynd drwy ddigwyddiadau sy’n achosi straen, ofn neu ofid mawr.

Ymgyrchu

Campaigning

Mae’n bwysig edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth ymgyrchu. Mae bod yn ymgyrchydd yn waith caled: mae’r heriau’n fawr ac mae’r byd yn newid ar raddfa gyflym.