Anhwylderau Personoliaeth

personoliaeth1Mae anhwylderau personoliaeth yn fath o broblem iechyd meddwl lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiadau yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Mae eich profiad o anhwylder personoliaeth yn unigryw i chi. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn aml yn profi anawsterau yn y ffordd rydych yn meddwl amdanoch chi’ch hun ac eraill. Efallai y bydd yn anodd i chi newid y patrymau hyn nad ydych eu heisiau.

Mae sawl math gwahanol o anhwylderau personoliaeth, a threfnir hwy yn dri chategori:

Amheus: paranoid, sgitsoid, sgitsofathaol, gwrthgymdeithasol

Emosiynol a byrbwyll: ffiniol (BPD), histrionig, narsisaidd

Gorbryder: osgoaol, dibynnol, obsesiynol cymhelleol (OCPD)

Mwy o wybodaeth:

Rhannu