Plant yn eu harddegau yn llai unig oherwydd cyfryngau cymdeithasol : Golwg360

Mae bron i hanner plant gwledydd Prydain sydd yn eu harddegau yn meddwl bod defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddyn nhw deimlo’n “llai unig,” er y pryder gan rieni, mae ymchwil yn dangos.

Yn ôl adroddiad Unigrwydd a Thechnoleg yn yr Arddegau gan TalkTalk, mae 48% o blant yn eu harddegau yn dweud bod platfformau’r cyfryngau cymdeithasol yn eu helpu gydag unigrwydd.

Dywed 64% nad yw technoleg erioed wedi rhoi profiad gwael iddynt.

Mae hyn yn mynd yn groes gred rhieni, gyda 26% yn unig o’r rhai gafodd eu holi yn cytuno bod technoleg yn lleihau unigrwydd.

Darllen rhagor : Golwg360