Delio gyda salwch meddwl : BBC

_84569529_c121b3dd-4b6d-471b-b937-4379e9882cbcBob blwyddyn, mae un o bob pedwar person yn y DU yn diodde’ o salwch meddwl. Mae Wythnos Iechyd Meddwl y BBC yn ceisio codi ymwybyddiaeth ynglŷn â salwch meddwl ac annog pobl i rannu eu problemau.

Mae cyfrol o ysgrifau ei chyhoeddi yn ddiweddar sy’n cynnwys profiadau Cymry adnabyddus o geisio dygymod â phroblemau iechyd meddwl. Alaw Griffiths, golygydd ‘Gyrru Drwy Storom’, sy’n sôn am bwysigrwydd trafod hyn yn agored, yn sensitif ac yn bositif, a hynny yn Gymraeg.

Mwy: bbc.co.uk/cymrufyw/

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb