Bath Sain gyda Gill Evans

Dewch i fwynhau awr ymlaciol yng nghwmni Gill Evans. Bydd Gill yn ein tywys trwy fath sain fydd yn tawelu’r corff a’r meddwl. Does dim angen unrhyw offer, ond croeso i chi ddod a blanced a dŵr.

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.

Rhannu

Gadael Ymateb