Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta

Dyddiad: Chwefror 26, 2018

> Mawrth 4, 2018

Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta – Chwefror 26 > Mawrth 4

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau bwyta yn ddigwyddiad ryngwladol, sy’n herio’r mythau a’r camddealltwriaeth sy’n ymwneud ag anhwylderau bwyta.

Ar gyfartaledd, mae 149 wythnos yn mynd heibio cyn y bydd y sawl sy’n dioddef symptomau anhwylder bwyta’n chwilio am help. Dyna bron i dair blynedd, 37 mis neu 1,043 diwrnod.

Y cyflymaf y bydd pobl yn cael y driniaeth sydd ei angen arnynt, y mwyaf tebygol y byddant yn gwella’n llawn ac yn gyflym. Mae codi ymwybyddiaeth yn eithriadol o bwysig felly.