Orthorecsia

Mae Orthorecsia’n cael ei ddiffinio fel obsesiwn â bwyta’n iach.

Orthorecsia

Orthorexia

Mae Orthorecsia’n cael ei ddiffinio fel obsesiwn â bwyta’n iach.

Anhwylderau Bwyta

Eating Disorders

Pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd.

Beat Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.