Mis Ymwybyddiaeth Straen

Start date: Ebrill 1, 2024
End date: Ebrill 30, 2024
Time: 12:00 am - 12:00 am
Straen

Cynhelir mis Ymwybyddiaeth Straen bob mis Ebrill ers 1992 i godi ymwybyddiaeth am beth sy’n achosi, a sut gallwn ddelio â straen.

Mae’n bwysig i ni ddeall beth sy’n achosi straen i ni yn bersonol a dysgu pa gamau y gallwn eu cymryd i’w leihau.