Mis Ymwybyddiaeth Straen

Ebrill 1, 2025Ebrill 30, 2025

Cynhelir mis Ymwybyddiaeth Straen bob mis Ebrill ers 1992 i godi ymwybyddiaeth am beth sy’n achosi, a sut gallwn ddelio â straen.

Mae’n bwysig i ni ddeall beth sy’n achosi straen i ni yn bersonol a dysgu pa gamau y gallwn eu cymryd i’w leihau.