Mis Ymwybyddiaeth Straen

Dyddiad: Ebrill 1, 2019

> Ebrill 30, 2019

Lleoliad: Rhyngwladol

Cynhelir mis Ymwybyddiaeth Straen bob mis Ebrill ers 1992 i godi ymwybyddiaeth am beth sy’n achosi, a sut gallwn ddelio â straen.

Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl mae 74% o oedolion gwledydd y Deyrnas Gyfunol wedi teimlo cymaint o straen ar ryw adeg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nes eu bod yn ei chael hi’n anodd ymdopi.

Mae straen yn ffactor sylweddol mewn problemau iechyd meddwl gan gynnwys gorbryder ac iselder. Mae hefyd yn gysylltiedig â phroblemau iechyd corfforol fel clefyd y galon, problemau gyda’n system imiwnedd a phroblemau cysgu a threulio bwyd.

Mae’n bwysig i ni ddeall beth sy’n achosi straen i ni yn bersonol a dysgu pa gamau y gallwn eu cymryd i’w leihau er lles ein hunain a’r rhai o’n cwmpas.

Mwy o wybodaeth : Stress Management Society (Saesneg) a stressawarenessmonth.com (Saesneg).