Diwrnod Ymwybyddiaeth Sgitsoffrenia

Gorffennaf 24, 2024

Diwrnod i godi ymwybyddiaeth o’r heriau sy’n wynebu’r rhai sy’n byw gyda sgitsoffrenia. Mae’n nodi’r camau y gall pob un ohonom eu cymryd i chwalu’r stigma a’r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig â’r salwch hwn sydd wedi’i gamddeall yn fawr.