Diwrnod Ymwybyddiaeth Sgitsoffrenia

Dyddiad: Gorffennaf 25, 2022

Sgitsoffrenia

Mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Sgitsoffrenia yn codi ymwybyddiaeth o’r heriau sy’n wynebu cannoedd o filoedd o bobl sy’n byw gyda diagnosis o sgitsoffrenia yn y DU, a miliynau yn fwy ledled y byd. Mae’n nodi’r camau y gall pob un ohonom eu cymryd i chwalu’r stigma a’r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig â’r salwch hwn sydd wedi’i gamddeall yn fawr.