Ffion Dafis isio trafod alcohol…

Ddwy flynedd yn ôl, mi wnes i ysgrifennu dwy ysgrif yn fy nghyfrol ‘Syllu ar walia’  yn myfyrio ar fy mherthynas gymhleth efo alcohol a pham nad ydw i’n gallu torri y llinyn bogail rhyngof fi a’r hylif.

Dyma’r ysgrifau gafodd yr ymateb cryfaf o’r holl ddarnau oedd yn y llyfr ac mi gefais fy synnu gan y negeseuon a dderbyniais a’r anogaeth a gefais am drafod pwnc yr oedd yn amlwg yn agos at galon gymaint ohonom yma yng Nghymru.

Yn sgil yr ymateb , dwi wedi penderfynu gwneud rhaglen deledu sy’n mynd at wraidd fy mherthynas i ag alcohol ac ar y daith byddaf yn cyfarfod unigolion gonest sy’n fodlon rhannu eu stori, lle bynnag yr ydynt ar y daith honno.

A ydych chi’n ystyried fod ganddoch ddibyniaeth o ryw fath neu ydach chi’n bod yn wyliadwrus o’ch arferion yfed oherwydd problemau iechyd meddwl? Efallai eich bod wedi bod mewn lle tywyll ond yn gallu rhoi gobaith i unigolyn arall drwy rannu stori obeithiol o drechu’r ddibyniaeth. A oes aelod o’r teulu neu ffrind wedi ei effeithio ac o’r herwydd, wedi newid eich bywyd chithau? A ydych yn berson sydd erioed wedi yfed ac yn teimlo nad ydych ei angen o gwbl yn eich bywyd?

Efallai mai creu fforwm i drafod ein storiau ydy’r ffordd ymlaen. Faswn i wrth fy modd yn siarad efo unrhyw un fasa’n teimlo eu bod nhw’n gallu cyfrannu. Byddai cael unigolion i siarad ar y rhaglen yn wych, ond dwi’n ymwybodol fod hynny’n gallu bod yn anodd oherwydd gwêad ein cymdeithas… sydd i mi, yn rhan o’r broblem yng Nghymru.

Os mai cysylltu yn breifat i rannu stori heb fod eisiau gwneud hynny yn gyhoeddus yr ydych chi, yna mi faswn i wrth fy modd yn clywed gennych hefyd. Fy mwriad ydy creu lle diogel i chi fod yn rhan o drafodaeth sydd wirioneddol ei hangen arnom ni. Nid pregethu. Nid beirniadu. Dysgu, rhannu, Chwerthin a Chrio.

Cariad,

Ffion

Gallwch ddarllen ysgrifau Ffion yma